Program

PROGRAM
II Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego
Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ
w trakcie opracowywania

                                                                                                         PROGRAM

                                                                     I Europejskie Forum Ratownictwa Medycznego

                                       XXXVII Konferencja Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego SP ZOZ

 

18 maja 2022 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków ZPRM SP ZOZ

Prezentacje partnerów Konferencji

Uroczyste otwarcie  I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego oraz XXXVII Konferencji ZPRM SP ZOZ

Wręczenie statuetek „Liderzy Ochrony Zdrowia”

Panel otwierający „Ratownictwo medyczne w ochronie zdrowia. Czy ochrona zdrowia potrzebuje ratownictwa medycznego?”

Ratownictwo medyczne od wielu lat upomina się o właściwe miejsce w systemie ochrony zdrowia. Udzielanie profesjonalnej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ma w Polsce, jak i w Europie znacznie dłuższą tradycję niż ratownictwo medyczne we współczesnym znaczeniu. Świadczą o tym chociażby daty zorganizowania pierwszych pogotowi ratunkowych – w 1883 r. w Wiedniu i w 1891 r. w Krakowie. Impulsem dotychczasowych zmian w dostrzeganiu znaczenia ratownictwa medycznego w społeczeństwie oraz w poszczególnych systemach ochrony zdrowia były wojny, pożary, katastrofy… Świat stanął przed licznymi wyzwaniami w obliczu pandemii COVID-19, które jeszcze bardziej potęgowane są w ostatnich tygodniach toczącą się na Ukrainie wojną. Czy tym razem mamy więc do czynienia z decydującym impulsem, który sprawi, że ratownictwo medyczne stanie się swoistą soczewką, rzucającą nowe światło na cały system ochrony zdrowia i stojące przed nim wyzwania naszych czasów?

19 maja 2022 roku

I sesja panelowa

Biznes – Ratownictwo – Samorząd

Partnerstwo publiczno-prywatne to współpraca, która odzwierciedla relację między sektorem publicznym a prywatnym w obrębie świadczonych usług publicznych dla zaspokajania potrzeb społeczeństwa pod względem ilościowym oraz jakościowym. Czy ten model nadaje się do realizacji w systemie państwowego ratownictwa medycznego, które zasadniczo finansowane jest z budżetu państwa? Na ile realna jest budowa strategii biznesowej uwzględniającej interesy społeczne w zakresie ratownictwa medycznego?

 

II sesja panelowa

Nowe Technologie w ratownictwie medycznym – skuteczna dezynfekcja ambulansów oraz symulatory i wirtualna rzeczywistość w ratownictwie medycznym.

Efektywna organizacja systemu ratownictwa medycznego wymaga współdziałania nie tylko w zespole wyjazdowym. Nie mniej istotna jest współpraca na szczeblu administracyjnym, który wspomaga sprawną i skuteczną, ale również jakościowo profesjonalną i empatyczną pomoc medyczną na miejscu zdarzenia osobom w stanie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia. Do tego potrzebna jest właściwa komunikacja, optymalizacja i automatyzacja procesów, które wspierają zarówno umiejętności korzystania z nowoczesnego sprzętu, jak również kompetencje interpersonalne. Dlatego coraz mniej aktualne wydają się pytania czy, ale kiedy w karetkach pogotowia ratunkowego możliwe będzie gromadzenie wielu różnych informacji o pacjentach w nagłej potrzebie, w czasie rzeczywistym, a następnie transfer takich informacji do zintegrowanej platformy analizy ratownictwa medycznego w chmurze, za pośrednictwem sieci 5G? Umiejętności wykorzystywania różnych procedur diagnostycznych oraz medycznych na odległość w oparciu o takie technologie jak rzeczywistość rozszerzona, uczenie maszynowe, czy  chirurgia robotyczna wymagają wychodzenia z dotychczas utartych schematów, by jak najlepiej przygotować się na nowe technologie, w szczególności te oparte na sztucznej inteligencji.

III sesja panelowa

Zarządzanie w ochronie zdrowia.

Rosnące oczekiwania wobec jakości i skuteczności świadczonych usług, dynamicznego rozwoju technologii i gospodarki determinują interdyscyplinarność dotychczasowych modeli zarządzania. Równoczesna realizacja wielu procesów wymaga szczególnej uważności w podejmowaniu kolejnych decyzji. Ciężar i ryzyko odpowiedzialności za te decyzje – szczególnie w ochronie zdrowia coraz częściej uzasadnia wsparcie doświadczenia oraz sprawdzonej intuicji menadżera przez informacje oraz ich analizę opartą już nie tylko na statystyce, ale i na algorytmach sztucznej inteligencji. Czy zarządzanie w ratownictwie medycznym odzwierciedlającym na mniejszą skalę współczesne wyzwania opieki zdrowotnej, może stanowić fundament dobrych praktyk zarządzania w całym systemie ochrony zdrowia? 

IV sesja panelowa

Wolontariat i Fundraising w ratownictwie medycznym.

Efektywność systemów ratownictwa medycznego coraz częściej warunkuje społeczna świadomość nie tylko w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ale również w zakresie funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz jego finansowania. Kultura ratownictwa oraz odwaga w podejmowaniu czynności ratunkowych przed przyjazdem instynktownie wzywanej na miejsce zdarzenia karetki pogotowia ratunkowego, wymagają obywatelskiego zaangażowania. Czy wolontariat i fundraising, kojarzone dotychczas z zaangażowaniem na rzecz organizacji pozarządowych mają szansę zaistnieć w ratownictwie medycznym, wpływając na jakość i efektywność udzielanych świadczeń medycznych?

V sesja panelowa

Ratownictwo medyczne w Europie – współpraca międzynarodowa.

Ogarniająca nas globalizacja oraz możliwości komunikowania się na odległość premiują wszelkie formy kooperacji, która skraca dotychczasowe dystanse. Dotychczasowa wymiana doświadczeń i ciągłe porównywanie się do innych nie znajduje odzwierciedlenia w otaczającej nas rzeczywistości. Coraz bardziej powszechna potrzeba zmian w ochronie zdrowia, które próbują nadążyć za dynamiką rozwoju technologicznego inspiruje i determinuje kreatywność w tworzeniu takich rozwiązań i projektów, które uwzględniają różne perspektywy, a w konsekwencji zmierzają do tego samego celu. Tym celem może być również ratownictwo medyczne – jego popularyzacja w wymiarze obywatelskim, integracja oraz koordynacja – zarówno lokalna, jak i regionalna i międzynarodowa. Od czego więc należy zacząć, żeby poszerzać horyzonty i urzeczywistniać najlepsze rozwiązania?

VI sesja panelowa

Media społecznościowe – przyjaciel czy wróg ratownictwa medycznego? 

Nowe technologie komunikacyjne łączą poszczególne osoby ze społecznościami, mieszając to co wewnętrzne, z tym co zewnętrzne, przestrzeń prywatną z przestrzenią publiczną. W dzisiejszym świecie coraz trudniej już wyobrazić sobie funkcjonowanie bez komputera czy telefonu. Badania przeprowadzone na polskich przedsiębiorstwach ujawniły, że wśród podstawowych celów ich obecności w mediach społecznościowych można wyróżnić: pozytywny wpływ na wizerunek marki, podążanie za trendami, zdobycie wiedzy na temat klientów, w tym również tych potencjalnych, rekrutacja, zwiększenie sprzedaży i obniżenie kosztów pozyskiwania klientów. Na ile cele te są zbieżne z obecnością ratownictwa medycznego w mediach społecznościowych – zarówno w wymiarze lokalnym, regionalnym, jak i globalnym oraz relacją pomiędzy poszczególnymi dysponentami ratownictwa medycznego, a pracownikami oraz pacjentami?

20 maja 2022 roku

Organizacja Menadżerów Ochrony Zdrowia

Zakończenie I Europejskiego Forum Ratownictwa Medycznego oraz XXXVII Konferencji ZPRM SP ZOZ

* Lista poszczególnych panelistów będzie na bieżąco uzupełniana w aktualnościach na stronie głównej

    

ŚRODA 18 MAJA 2022 R.

10.00 – 13.00 – Rejestracja uczestników Konferencji  oraz Forum 

13.00 – 14.30 – Obiad 

14.45 – 15.45 – Panel w ramach XXXVII Konferencji (prezentacja partnerów)

15.45 – 16.45 –  II panel w ramach XXXVII Konferencji

16.45 – 18.00 Czas wolny 

18.15 – 19.45 Ceremonia otwarcia / Panel wiodący Forum EMS

Temat: Ratownictwo Medyczne w ochronie zdrowia. Czy ochrona zdrowia potrzebuje ratownictwa medycznego? 

Wręczenie statuetek Liderów w zarządzaniu jednostkami. 

20.30 – Kolacja

 

 

CZWARTEK 19 MAJA 2022 R.

7.30 – 9.00 Śniadanie

9.30 – 10.30 I sesja panelowa

Temat: Biznes – Ratownictwo medyczne – Samorząd.

 

 

10.45 – 11.30 II sesja panelowa

Temat: Nowe Technologie w ratownictwie medycznym – skuteczna dezynfekcja ambulansów oraz symulatory i wirtualna rzeczywistość w ratownictwie medycznym.

 

 

11.45 – 12.30 III sesja panelowa

Temat: Zarządzanie w ochronie zdrowia.

 

 

13.00 – 14.30 Obiad  

14.30 – 16.00 Czas wolny

 

16.00 – 16.45 IV sesja panelowa

Temat: Wolontariat i Fundraising w ratownictwie medycznym.

 

 

17.00 – 17.45 V sesja panelowa

Temat: Ratownictwo medyczne w Europie – współpraca międzynarodowa.

 

 

18.00 – 18.45 VI sesja panelowa 

Temat: Media społecznościowe – przyjaciel czy wróg ratownictwa medycznego?

 

 

19.00 – 19.45 – Walne Zgromadzenie Zarządu Związku Pracodawców Ratownictwa Medycznego

19.00 – 19.45 – Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia Menadżerów Ochrony Zdrowia

20.30 – Kolacja 

 

 

PIĄTEK 19 MAJA 2022 R.

7.30 – 9.00 Śniadanie

9.30 – 11.00 Zakończenie Konferencji /Forum – wymeldowanie z hotelu

 

Gospodarz

logo_white_korekta

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Adres siedziby
ul. Cieplicka 126A
58-570 Jelenia Góra

 

Dane kontaktowe

Copyright © 2022 by Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama