dr hab. prof. WST Klaudiusz Nadolny

Dyrektor, Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu , Kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego na Wydziale Nauk Medycznych w Zabrzu. Główne kierunki badawcze w mojej pracy naukowej są ściśle związane z moją działalnością zawodową i dotyczą problematyki ratownictwa medycznego i medycyny ratunkowej w szczególności standardów postępowania przez członków zespołów ratownictwa medycznego u pacjentów w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jestem autorem lub współautorem 212 pełnotekstowych publikacji (oraz 10 listów do redakcji), 4 monografii i 5 rozdziałów w monografiach.

Jestem pomysłodawcą i współtwórcą prospektywnego śląskiego rejestru nagłego zatrzymania krążenia SIL-OHCA w województwie śląskim, który wspólnie jest prowadzony ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jestem jednym z inicjatorów stworzenia ogólnokrajowego rejestru nagłych zatrzymań krążenia POL-OHCA

Gospodarz

logo_white

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Adres siedziby
ul. Cieplicka 126A
58-570 Jelenia Góra

 

Dane kontaktowe

Copyright © 2022 by Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama