Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ) zwanego dalej, „ RODO”. informuję, iż:

 1. Administratorem danych jest Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 126a, 58-570 Jelenia Góra,
 2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych e-mail: mateusz.rusinek@999.jgora.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w związku z udziałem w Wydarzeniu
 4. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt 1 ust- a-b, d,  RODO
 5. Dane mogą być przekazywane następującym osobom: podmiotom świadczącym usługi na zlecenie Organizatora, hotelom, instytucjom i firmom, z których usług uczestnicy konferencji będą korzystać, a także organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Po upływie wymaganego przepisami prawa okresu, uzyskane dane osobowe uczestników podlegają zniszczeniu.
 7. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do własnych danych, ich sprostowania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych.
 8. Wspomniane prawa można zrealizować za pomocą pisemnych wniosków znajdujących się w sekretariacie Pogotowia Ratunkowego
  w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 126a, 58-570 Jelenia Góra
 9. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Wydarzeniu.
 11. Dane wprowadzone do systemu informatycznego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pliki cookies

 1. Witryna forumems.eu używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy [nazwa] w celu optymalizacji działań.
 3. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies :a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; c) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Gospodarz

logo_white

Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze

Adres siedziby
ul. Cieplicka 126A
58-570 Jelenia Góra

 

Dane kontaktowe

Copyright © 2022 by Pogotowie Ratunkowe w Jeleniej Górze.
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja TwojaReklama